Б.Бейсен: Иргэдээс эмийн үнэ өндөр, хөнгөлөлттэй үнээр эмээ авч чадахгүй хүрэлцэхгүй байна гэдэг гомдлын дагуу энэ түр хороог байгуулсан.

Шинжээчдийн дүгнэлтэд эмзэглэмээр тоо баримтууд гарсан байна. Эхний үнэ өсөхөд дандаа уд рдах албан тушаалтнуудын нөлөө орсон байна гэж үзэж болохоор харагдлаа

2024-04-16