А.Адъяасүрэн: Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль гэсэн ч хөрөнгийн босгыг авчихсан.

2024-01-17