Ш.Адьшаа: Авилгийн шүүх байгуулах тухай асуудлыг шуурхай горимоор хэлэлцэхийг дэмжсэн одоо болтол хэлэлцэхгүй байгаа.

2024-01-04