Б.Бейсен: Хилийн цэрэгт ажиллаж байгаа албан хаагчдын ар гэрийн асуудлыг орхигдуулж болохгүй. Ажил эрхлэлт тал дээр сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулах тал дээр ярилцсан зүйл байгаа юу

2023-12-07