Ш.Адьшаа: Өнгөрсөн жилийн төсөв батлахад дагуулж ашигт малтмалын хуульд "хулгайн заалтыг" оруулсан. Энэ жил газрын тухай хуульд ямар өөрчлөлт оруулах гэж байна.

2023-11-02