Ж.Батсуурь: Төсөвт тавигдаагүй, зээл тусламжид тусгаагүй нефтийн хоолойг ямар эх үүсвэрээр барих юм. Төмөр замгүй, хоолойгүй тал нутгийг хэдэн мянган ам.доллароор "ухаад" хоцрох вий

2023-07-06