А.Адъяасүрэн: 2022 оны Улсын төсвийн алдагдлын 35 орчим хувийг гадаад эх үүсвэрээр хаана гэснээ зөрчиж 54 хувь болгон санхүүжүүлсэн нь

2023-07-04