С.Ганбаатар: 30 жилийн хугацаанд өр зээл ямар хэмжээнд явж байгаагаа нарийвчлах цаг болсон. Зээлийн хэрэгжилтийн үр дүн хамгийн чухал. Энэ тал дээр хяналтыг нь сайжруулах шаардлагатай

2023-06-08