Н.Ганибал: Улсын сургууль цэцэрлэгүүд хувийнхтай тэгш хэмжээнд хүргэхийн тулд санхүүжилтийг зөв зарцуулах ёстой. Хувийн хэвшлийг шахах шаардлага байхгүй

2023-05-04