Б.Бейсен: Шалгуур үзүүлэлтээр санхүүжилтийг хасаж байна. Орон нутгийн зарим эмнэлэг байхгүй тоног төхөөрөмжөөс шалтгаалан санхүүжилтээ хасуулж байгаа асуудлыг яаж шийдэх юм

2023-04-21