Ш.Адьшаа: Алслагдсан бүсэд ажиллах ТАХ-ийн ажлын байрны шаардлагыг тусгайлан боловсруулах шаардлага байна. Орон нутагт ажиллах хүчин хомс байгаа шалтгааны нэг нь энэ шүү

2023-04-05