Ш.Адьшаа: ҮХЦ хэрэг маргаан хэлэлцэх явцдаа хууль зөрчиж байна

Цэцийн дунд суудлын хуралдааны дүгнэлтийг би дэмжихгүй байна. Дүгнэлттэй холбогдуулаад УИХ-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс тодруулъя. Цэц хэрэг маргааныг хэлэлцэх явцдаа хууль зөрчсөн үйлдэл гаргасан нөхцөлд засаж залруулах, алдаа гаргахаас сэргийлэх зорилгоор энэ зохицуулалт орсон. Цэцийн шийдвэрийн дагуу хуулийн заалтыг хүчингүй болгосон тохиолдолд ямар үр дагавар гарах бол. Яаж шийдвэрлэх вэ.

2021-06-04