Ш.Адьшаа: Төсвийн цоорхойг зээл авч нөхөөд байх уу

Энэ зээлийн зориулалт нь тодорхой биш байна. Төсвийн алдагдлыг гаднын банкнаас зээл авч нөхдөг, төсвийн үрэлгэн зардлыг нөхөх бодлого учир дутагдалтай байна. Төсвийн алдагдлыг зээл аваад нөхөөд байвал юу болох юм бэ. Ажлын байр бий болгох, ЖДҮ дэмжихэд зарцуулах хэрэгтэй байна. Зээл авснаар хойшид гарах үр дагаврыг бодолцож ажиллах шаардлагатай байгааг анхааруулъя.

2021-05-04