Ш.Адьшаа: Засгийн газар ямар амлалтыг АХБ-инд өгч байна вэ

Азийн хөгжлийн банкнаас /АХБ/ 170 сая ам.долларын төслийн санхүүжилт авч байна. Өмнөх гэрээний 300 саяд багтаж байгаа мөнгө үү. Нэмж авч байгаа юу гэдгээ болон энэ мөнгийг яг юунд зарцуулахаа тайлбарлаж өгнө үү. Нийгмийн эмзэг бүлэг, эрүүл мэндийг хамгаалах гэсэнд тайлбар авмаар байна. Монгол Улс, энэхүү зээлийн эх үүсвэр нь амлалт гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж. Энэ ямар учиртай вэ.

2021-05-04