Ш.Адьшаа: Шүүхийн тухай хуульд цаашид ч олон хүн Цэцэд маргаан үүсгэнэ

Шүүхийн тухай хуульд Үндсэн хуулийн Цэцээс гаргасан дүгнэлтийг УИХ яаралтай хүлээж авах нь хууль дээдлэх зарчимд нийцнэ. УИХ Шүүхийн тухай хуулийг батлахдаа шүүхийг хууль тогтоох эрх мэдлийн хүрээнд авч ирж төрийн хуваарилалтын зарчим алдагдуулсан. Шүүхийн боловсон хүчин, хөрөнгө санхүүг хууль тогтоох байгууллага авсан алдаагаа бага ч гэсэн засах шийдвэр. Шүүхийн тухай хуульд олон асуудал байгаа. Цаашид ч олон хүн Цэцэд гомдол гаргах болно. Би чгэсэн гаргая гэж гэж бодож байна. Ийм зарчимгүй, хууль дээдлэх ёсыг алдагдуулсан хуулийг баталснаар шүүхийг яаж хараат бус шударга ажиллуулах юм бэ.

2021-05-04