Б.Пүрэвдорж:Монгол хүн гэр барихад унийг нь өлгөж ерөөл өргөдөг. Шинэ засагт найман унь өлгөе!