Б.Бейсен: Орон нутгийн сурагчийн сургалтын чанар хоёр жилийн хугацаанд эрс муудсан

Багш эмч нарын цалингийн асуудал хамгийн их тулгамдаж байна. Мөн эмч нарын орон сууцны асуудалд анхаарах хэрэгтэй. Хөдөөгийн эмнэлгүүд оношилгооны аппарат техник тоног төхөөрөмж дутмаг байдаг. Эмийн сангийн хангамжид анхаараарай. Орон нутгийн сурагчдийн сургалтын чанар хоёр жилийн хугацаанд эрс муудсан. Баян-Өлгий аймагт хос хэлний сургалттай сургуульд ямар бодлого баримтлах вэ. Мөн тусгай хамгаалалттай газрууд байгаа. Баян-Өлгий аймагт байгаа боловч захиргаа нь өөр аймгуудад байдаг. Эдгээрийг аймагт байгуулах уу. Сайд нар хариулт өгнө үү.