Н.Ганибал: Хэлэлцэж буй хуулиудыг ач холбогдлоор нь дараалалд оруулж байх саналтай байна

Олон хуулийн төсөл орж ирж байна. Мал ах ахуйн салбарт Малын генетикийн тухай хуулийг батлан мөрдөж байгаа. Генетик нөөцийн тухай хуулийг эхэлж батлаад дараа нь дагалдах хуулиудыг шинэчлэн найруулж явах нь зөв. Эдгээр хуулиуд хэлэлцэх асуудалд зэрэгцэж орж ирсэн үү.