Ш.Адьшаа: Оны өмнө батлахаар хууль сайхан болчихгүй

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу энэ хуулийг батлах нь зүйтэй. Засгийн газраас өргөн барьсан хувилбарт 70 гаруй хувийн өөрчлөлт орсон. Аль ч шатны хэлэлцүүлэгт иргэдээс санал аваагүй.Сайн судалж мэдээлэл авах хэрэгтэй. Асуудалд олонхи гэдэг байр сууриар хандаж болохгүй. Ардчилсан намын бүлэг хуулийн дагуу завсарлага хүсэж байна. Оны өмнө баталлаа гээд сайн хууль болохгүй.